artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, zestawów mebli oraz sprzętu komputerowego na potrzeby wyposażenia pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Opatów
artykuł nr 2

Informacja

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie informuje, że na zapytanie ofertowe z dnia 09.08.2017 r.  dotyczące

„Opracowania dokumentacji niezbędnej do przygotowania  wniosku
o dofinansowanie dla projektu pn. Odnawialne źródła energii na terenie gminy Opatów i Lipnik.”

 

w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

1. KADM Sp. z o.o.,  ul Sokola 4, 39 -400 Tarnobrzeg:

 

2. Ekosfera Energia odnawialna. Sp. z o.o. , ul. Czajkowskiego 48, 38 – 400  Krosno

 

3.Eko Energia Piotr Rybak, ul. Mazowiecka 67, 97 -216 Czerniewice

 

Oferta  firmy VOLTIKA Sp. z o.o. ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków wpłynęła po wyznaczonym terminie:

 

Po dokonaniu oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

 

Eko Energia Piotr Rybak, ul. Mazowiecka 67, 97 -216 Czerniewice

 

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, zestawów mebli oraz sprzętu komputerowego na potrzeby wyposażenia pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Opatów
artykuł nr 4

ZAPROSZENIE do złożenia oferty

Opatów, dn. 24.08.2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Opatów z siedzibą w Opatowie przy ul. Pl. Obrońców Pokoju 34 ZAPRASZA do złożenia oferty na : wykonanie dokumentacji na zadanie pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE OPATÓW Obiekty objęte zakresem zamówienia : 1. Budynek siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie 2. Budynki Samorządowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie Warunki realizacji wyżej wymienionego zadania zgodnie z załączonymi dokumentami. Andrzej Chaniecki Bur...
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
Nazwa zadania :
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
na zadaniu pn. :
ROZBUDOWA PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY NA DZIAŁCE NR 70, 71 PRZY DRODZE GMINNEJ W BRZEZIU GMINA OPATÓW

Załączniki:
SIWZ449 KB