artykuł nr 1

Unieważnienie postepowania

Opatów 03.01.2018r RMKG-XII.271.11.2017 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr RMKG-XII.271.11.2017 Nazwa zadania: „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Opatowskiego Ośrodka Kultury wraz z adaptacją ich części na potrzeby Biblioteki Gminnej. „
artykuł nr 2

Informacja z sesji otwarcia ofert

Gmina Opatów Opatów dnia 20.12.2017r 27-500 Opatów Plac Obrońców Pokoju 34 RMKG-XII.271.11.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG.XII.271.11.2017. Nazwa zadania: „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Opatowskiego Ośrodka Kultury wraz z adaptacją ich części na potrzeby Biblioteki Gminnej.
artykuł nr 3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500072727-N-2017 z dnia 11-12-2017 r. Gmina Opatów: Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 30.11.2017r RMKG-XII.271.10.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie.” Znak sprawy RMKG-XII.271.10.2017
artykuł nr 5

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 14.11.2017r RMKG-XII.271.10.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.10.2017 Nazwa zadania: ”Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie„