artykuł nr 21

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opatów 18.08.2017r SPZOZ-271.1.2017 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr SPZOZ-271.1.2017 Nazwa zadania: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej na zakład opiekuńczo-leczniczy na działce nr 70 i 71 przy drodze gminnej w Brzeziu Gmina Opatów.”
artykuł nr 22

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 21.08.2017r RMKG-XII.271.6.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.6.2017. Nazwa zadania: „ Przebudowa drogi gminnej nr 358023T Nikisiałka Duża – Wąworków od km 0+000 do km 2+300”
artykuł nr 23

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Opatów dnia 18.08.2017r SPZOZ-271.1.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPZOZ-271.1.2017. Nazwa zadania: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej na zakład opiekuńczo-leczniczy na działce nr 70 i 71 przy drodze gminnej w Brzeziu Gmina Opatów.”
artykuł nr 24

Informacja z sesji otwarcia ofert

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG.XII.271.5.2017. Nazwa zadania: „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Opatowskiego Ośrodka Kultury wraz z adaptacją ich części na potrzeby Biblioteki Gminnej.
artykuł nr 25

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 28.07.2017r RMKG-XII.271.4.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Numer sprawy: RMKG-XII.271.4.2017. Nazwa zadania: „Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków niemieszkalnych na mieszkania socjalno-komunalne wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji i kanalizacji deszczowej 27-500 Opatów ul. Sienkiewicza 5.