artykuł nr 1

ogłosznie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 628008-N-2017 z dnia 2017-12-05 r. Gmina Opatów: Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Opatowskiego Ośrodka Kultury wraz z adaptacją ich części na potrzeby Biblioteki Gminnej. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 608858-N-2017 z dnia 2017-10-30 r. Gmina Opatów: Dowózi odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świetokrzyskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 596284-N-2017 z dnia 2017-10-03 r. Gmina Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatow w sezonie zimowym 2017/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 594635-N-2017 z dnia 2017-09-28 r. Gmina Opatów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 585574-N-2017 z dnia 2017-09-08 r. Gmina Opatów: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatów. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe