artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 652837-N-2018 z dnia 2018-11-26 r. Gmina Opatów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 643209-N-2018 z dnia 2018-10-31 r. Gmina Opatów: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Opatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500260451-N-2018 z dnia 30-10-2018 r. Opatów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu" Dowóz i odwóz uczniow ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2018/2019."
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 640296-N-2018 z dnia 2018-10-24 r. Gmina Opatów: Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2018/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 633724-N-2018 z dnia 2018-10-09 r. Gmina Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Opatów w sezonie zimowym 2018/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi