artykuł nr 11

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 578307-N-2018 z dnia 2018-06-25 r. Gmina Opatów: Przebudowa drogi gminnej nr 358110T Podole - Ptkanów od km 0+000 do km 0+400 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
artykuł nr 12

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 567315-N-2018 z dnia 2018-06-04 r. Gmina Opatów: Przebudowa i wyposażenie oraz zagospodarowanie terenów przyległych z przeznaczeniem na teren rekreacji sportowej Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
artykuł nr 13

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 556796-N-2018 z dnia 2018-05-11 r. Gmina Opatów: Przebudowa drogi gminnej nr 358124T Podole w Kierunku Kornacic od km 0+000 do km 0+260 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
artykuł nr 14

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 545656-N-2018 z dnia 2018-04-16 r. Gmina Opatów: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Opatów ul. Cegielniana OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
artykuł nr 15

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 541136-N-2018 z dnia 2018-04-06 r. Gmina Opatów: Przebudowa i wyposażenie oraz zagospodarowanie terenów przyległych z przeznaczeniem na teren rekreacji sportowej Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane