artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500294767-N-2018 z dnia 10-12-2018 r. Gmina Opatów: Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. Świętokrzyskie w roku szkolnym 2018/2019 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500293230-N-2018 z dnia 07-12-2018 r. Gmina Opatów: Dostaw energii elektrycznej na potrzeby Gminy Opatów OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
artykuł nr 3

Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia

Opatów 05.12.2018r RMKG-XII.271.18.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.18.018 Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów”
artykuł nr 4

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 04.12.2018r RMKG-XII.271.18.2018 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.18.2018. Nazwa zadania:” Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów .”
artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 28.11.2018r RMKG-XII.271.16.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. Świętokrzyskie w roku szkolnym 2018/2019 ” Znak sprawy RMKG-XII.271.16.2018