artykuł nr 31

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500132051-N-2018 z dnia 12-06-2018 r. Gmina Opatów: Przebudowa drogi gminnej nr 358124T Podole w Kierunku Kornacic od km 0+000 do km 0+260 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 32

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.7.2018. Nazwa zadania” Przebudowa drogi gminnej nr 358124T Podole w kierunku Kornacic od km 0+00 do km 0+260 „
artykuł nr 33

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 28.05.2018r RMKG-XII.271.7.2018 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.7.2018. Nazwa zadania: „ Przebudowa drogi gminnej nr 358124T Podole w kierunku Kornacice od km 0+000 do km 0+260
artykuł nr 34

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów dnia 17.05.2018r RMKG-XII.271.6.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG. XII.271.6.2018. Nazwa zadania: ” Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Opatów ul. Cegielniana „.
artykuł nr 35

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opatów 15.05.2018r RMKG-XII.271.5.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr RMKG-XII.271.5.2018 Nazwa zadania: „ Przebudowa i wyposażenie oraz zagospodarowanie terenów przyległych z przeznaczeniem na teren rekreacji sportowej Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie „