artykuł nr 36

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 07.05.2018r RMKG-XII.271.6.2018 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG- XII.271.6.2018. Nazwa zadania:” Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Opatów ul. Cegielniana „.
artykuł nr 37

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500094495-N-2018 z dnia 27-04-2018 r. Gmina Opatów: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jagnin, gmina Opatów o łącznej długości 652 m. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 38

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500093834-N-2018 z dnia 27-04-2018 r. Gmina Opatów: Termomodernizacja budynków Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 39

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 23.04.2018r RMKG-XII.271.5.2018 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.5.2018. Nazwa zadania: „ Przebudowa i wyposażenie oraz zagospodarowanie terenów przyległych z przeznaczeniem na teren rekreacji sportowej Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie „
artykuł nr 40

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 20.04.2018r RMKG-XII.271.4.201 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RMKG-XII.271.4.2018 Nazwa zadania „ Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jagnin Gmina Opatów o łącznej dł. 652 mb”