artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie Dotyczy : zapytanie ofertowe na realizację usługi świadczenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów w 2020r
artykuł nr 2

Zaproszenie do złożenia ofert

Z A P R O S Z E N I E Gmina Opatów zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego- postępowanie poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r poz. 1843) na następujące zadania: Część I . Dostawa artykułów biurowych dla Gminy Opatów w roku 2020. Część II. Dostawa środków czystości dla Gminy Opatów w roku 2020. Część III. Dostawa tuszy, tonerów dla Gminy Opatów w roku 2020.
artykuł nr 3

Zaproszenie do złożenia oferty

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

RMKG.I.7000.9.2019 Opatów, 06.08.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Opatów”
artykuł nr 5

Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

RŚP-I.042.1.2019/OSA Opatów, 29.07.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup, transport i montaż urządzeń rekreacyjnych w ramach budowy dwóch otwartych stref aktywności w miejscowościach: Lipowa dz. nr 25/94 i Jałowęsy dz. nr 404/3„ zadanie pn: „Budowa dwóch otwartych stref aktywności w Gminie Opatów”, który Gmina realizuje w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 dofinansowan...