artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 624295-N-2019 z dnia 2019-11-19 r. Gmina Opatów: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Opatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 622806-N-2019 z dnia 2019-11-15 r. Gmina Opatów: Remonty dróg gminnych w ul. Dorzecznej i Stefana Żeromskiego w Opatowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 604563-N-2019 z dnia 2019-10-02 r. Gmina Opatów: Przebudowa dróg gminnych w ul. Czesława Miłosza i ul. Mikołaja Reja w Opatowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 604096-N-2019 z dnia 2019-10-01 r. Gmina Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Opatów w sezonie zimowym 2019/2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 600134-N-2019 z dnia 2019-09-20 r. Gmina Opatów: Przebudowa dróg gminnych - gmina Opatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane