artykuł nr 1

Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia

Opatów 06.12.2019r IMK-III.271.12.2019 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr IMK-III.271.12.2019. Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Opatów.
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 05.12.2019r IMK-III.271.11.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.11.2019 Nazwa zadania „ Remont dróg gminnych w ul. Dorzecznej i Stefana Żeromskiego w Opatowie „
artykuł nr 3

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 05.12.2019r IMK-III.271.12.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.12.2019. Nazwa zadania: „ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Opatów”
artykuł nr 4

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 02.12.2019r IMK-III.271.11.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.11.2019. Nazwa zadania: „ Remont dróg gminnych w ul. Dorzecznej i Stefana Żeromskiego w Opatowie
artykuł nr 5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510256702-N-2019 z dnia 27-11-2019 r. Gmina Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Opatów w sezonie zimowym 2019/2020 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi