artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510550441-N-2020 z dnia 21.12.2020 r. Gmina Opatów: Przebudowa drogi gminnej nr 358009T Opatów - Okalina Wieś od km 0+000 do km 1+240 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510542472-N-2020 z dnia 14.12.2020 r. Gmina Opatów: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Opatów OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 14.12.2020r IMK-III.271.16.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.16.2020 Nazwa zadania „ Przebudowa drogi gminnej nr 358009T Opatów - Okalina Wieś od km 0+000 do km 1+240”
artykuł nr 4

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 09.12.2020r IMK-III.271.16.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.16.2020. Nazwa zadania: „ Przebudowa drogi gminnej nr 358009T Opatów - Okalina Wieś od km 0+000 do km 1+240"
artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 03.12.2020r IMK-III.271.15.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.15.2020 Nazwa zadania: „ Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opatów”