artykuł nr 6

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 25.11.2020r IMK-III.271.15.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.15.2020 . Nazwa zadania:” Dostawa energii elektrycznej na potrzeb Gminy Opatów”
artykuł nr 7

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510234051-N-2020 z dnia 23-11-2020 r. Gmina Opatów: Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Kościuszki OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 8

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510206742-N-2020 z dnia 21-10-2020 r. Gmina Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Opatów w sezonie zimowym 2020/2021 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
artykuł nr 9

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 20.10.2020r IMK-III.271.14.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.14.2020 Nazwa zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Kościuszki „ .
artykuł nr 10

Informacja z sesji otywarcia ofert

Opatów dnia 13.10.2020r IMK-III.271.14.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.14.2020. Nazwa zadania: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Kościuszki.”