artykuł nr 51

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

IMK-III.271.1.2020 Opatów 16.01.2020r ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr IMK-III.271.1.2020 Nazwa zadania: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Opatów i jej jednostek budżetowych"
artykuł nr 52

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 15.01.2020r IMK-III.271.1.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.1.2020. Nazwa zadania: „ Obsługa bankowa budżetu Gminy Opatów i jednostek budżetowych”