artykuł nr 11

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów dnia 07.10.2020r IMK-III.271.13.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.13.2020 Nazwa zadania: „ Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2020/2021 „
artykuł nr 12

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 30.09.2020r IMK-III.271.13.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK- III.271.13.2020 Nazwa zadania:” Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2020/2021 „
artykuł nr 13

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510179703-N-2020 z dnia 18-09-2020 r. Gmina Opatów: Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice gm. Opatów OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 10.09.2020r IMK-III.271.12.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.12.2020 Nazwa zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lipowa i Kornacice gm. Opatów .
artykuł nr 15

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 2.09.2020r IMK-III.271.12.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.12.2020. Nazwa zadania: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lipowa i Kornacice gm Opatów.”