artykuł nr 26

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opatów 14.07.2020r IMK-III.271.8.2020 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie „. Znak sprawy IMK-III.271.8.2020.
artykuł nr 27

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510125903-N-2020 z dnia 13-07-2020 r. Gmina Opatów: Przebudowa drogi gminnej nr 358095T ul. Zwierzdowskiego w Opatowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 28

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510125855-N-2020 z dnia 13-07-2020 r. Gmina Opatów: Remont dróg gminnych w Opatowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 29

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 8.07.2020r IMK-III.271.7.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.7.2020 Nazwa zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego, remont boiska piłkarskiego i remont hali sportowej w Opatowie. Budowa boiska i obiektów infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie.”
artykuł nr 30

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 8.07.2020r IMK-III.271.9.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:IMK-III.271.9.2020 Nazwa zadania: ”Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. Świętokrzyskie w roku szkolnym 2020/2021„ Część I i II.