artykuł nr 31

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 03.07.2020r IMK-III.271.5.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.5.2020 Nazwa zadania „ Remont dróg gminnych w Opatowie „ Część II - Remont drogi gminnej nr 358081T - ul. Nowowałowa w Opatowie .
artykuł nr 32

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 22.06.2020r IMK-III.271.5.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.5.2020 Nazwa zadania „ Remont dróg gminnych w Opatowie „ Część I - Remont drogi gminnej nr 358080T - ul. Nowopolna w Opatowie .
artykuł nr 33

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 22.06.2020r IMK-III.271.6.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.6.2020 Nazwa zadania „ Przebudowa drogi gminnej nr 358095T - ul. Zwierzdowskiego w Opatowie” .
artykuł nr 34

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 18.06.2020r IMK-III.271.7.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.7.2020. Nazwa zadania: „ Budowa boiska wielofunkcyjnego, remont boiska piłkarskiego i remont hali sportowej w Opatowie. - Budowa boiska i obiektów infr
artykuł nr 35

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wrocław, dnia 17.06.2020 r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA w trybie przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Opatów z dnia 14.05.2020 r. SIWZ nr 74/2020/N/Opatów