artykuł nr 36

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 15.06.2020r IMK-III.271.6.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.6.2020. Nazwa zadania: „ Przebudowa drogi gminnej nr 358095T - ul. Zwierzdowskiego w Opatowie”
artykuł nr 37

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 15.06.2020r IMK-III.271.5.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.5.2020. Nazwa zadania: „ Remont dróg gminnych w Opatowie”
artykuł nr 38

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510098720-N-2020 z dnia 05-06-2020 r. Gmina Opatów: Remont dróg gminnych w ul. Dorzecznej i Stefana Żeromskiego w Opatowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 39

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510096461-N-2020 z dnia 03-06-2020 r. Gmina Opatów: Budowa boiska wielofunkcyjnego, remont boiska piłkarskiego i remont hali sportowej w Opatowie. Wymiana podłogi Sali Sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Opatowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 40

Informacja z sesji otwarcia ofert

Wrocław, dnia 02.06.2020 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Działając w imieniu i na rzecz Gminy Opatów, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. w związku z otwarciem ofert, które miało miejsce w dniu 02.06.2020 r. o godz. 12:00 zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm.) informuje,