artykuł nr 46

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 20.04.2020r IMK-III.271.3.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.3.2020. Nazwa zadania: „ Budowa boiska wielofunkcyjnego, remont boiska piłkarskiego i remont hali
artykuł nr 47

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

obrazek
artykuł nr 48

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510043162-N-2020 z dnia 10-03-2020 r. Gmina Opatów: Obsługa bankowa budżetu Gminy Opatów i jej jednostek budżetowych OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
artykuł nr 49

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 05.02.2020r IMK-III.271.2.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.2.2020 Nazwa zadania „Obsługa bankowa budżetu Gminy i jej jednostek budżetowych „
artykuł nr 50

Informacja z sesji otwarcia ofert

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.2.2020. Nazwa zadania:"Obsługa bankowa budżetu Gminy Opatów i jej jednostek budżetowych"