artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 614534-N-2020 z dnia 2020-11-24 r. Gmina Opatów: Przebudowa drogi gminnej nr 358009T Opatow - Okalina Wieś od km 0+000 do kim 1+240 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 610742-N-2020 z dnia 2020-11-16 r. Gmina Opatów: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Opatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 589561-N-2020 z dnia 2020-09-25 r. Gmina Opatów: Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Kościuszki. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 587917-N-2020 z dnia 2020-09-22 r. Gmina Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Opatów w sezonie zimowym 2020/2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 575103-N-2020 z dnia 2020-08-17 r. Gmina Opatów: Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice gm. Opatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane