artykuł nr 1

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia ofert na materiały biurowe, środki czystości i tonery
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty....

Gmina Opatów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych dla projektu: „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
artykuł nr 3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

artykuł nr 4

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

artykuł nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Rewitalizacja budynku po byłym więzieniu na cele muzeum regionalnego” w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Opatowa”