artykuł nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „ Dostawę środków czystości dla Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie w roku 2023”
artykuł nr 2

Zaproszenie do złożenia oferty

na „ Dostawę artykułów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie w roku 2023”
artykuł nr 3

Zaproszenie do złożenia oferty

na „ Dostawę tuszy, tonerów dla Urząd Miasta i Gminy w Opatowie w roku 2023”
artykuł nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa wg Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.
artykuł nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa wg Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.