artykuł nr 6

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu: „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
artykuł nr 7

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu realizowanym w trybie zapytania ofertowego w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustaw z dnia 11 września 2019r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2021 r, poz.1129 z późn. zm.)
artykuł nr 8

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA...

w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustaw z dnia 11 września 2019r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2021 r, poz.1129 z późn. zm.) na:
artykuł nr 9

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zadanie „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów”
artykuł nr 10

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania: „Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Opatów do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu w roku szkolnym 2022/2023”