artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wykonanie kompleksowej obsługi budżetu Gminy Opatów Warunki zamówienia dla oferenta można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 7. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami : Jan Wiesław Borek tel. 86 82 020 wew. 20 Termin realizacji zamówienia
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki powyżej 1,5 m3 Warunki zamówienia dla oferenta można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 1. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Janusz Sitarski, Danuta
artykuł nr 3

OGŁASZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA

Zakup i dostawę kostki granitowo - brukowej w kolorze jasno - szarej o wym. 8x11 w ilości 2000 m2 oraz krawężniki drogowe proste, granitowe w ilości 200 mb.Warunki zamówienia dla oferenta można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 6.
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

zabudowę oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii elektrycznej n/n przy drogach gminnych w miejscowościach: Czerników Karski - Murowaniec, Marcinkowice, Podole - Ptkanów. Warunki zamówienia dla oferenta można odebrać w siedzibie zamawiającego p
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki powyżej 1,5 m3 Warunki zamówienia dla oferenta można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 1.Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Janusz Sitarski, Danuta