artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki powyżej 1,5 m 3 w sezonie zimowym 2004/2005
artykuł nr 2

O G Ł O S Z E N I E

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : Budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego Opatów ulica Słowackiego. Kod 45232210-7 budowa linii napowietrznej
artykuł nr 3

O G Ł O S Z E N I E

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie w ulicach: bocznej od Żeromskiego i Kościuszki Kod 45232400-6 prace budowlane dotyczące budowy kanałów ściekowych
artykuł nr 4

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza ustny przetarg nieograniczony w dniu 8 grudnia 2004 r. o godz. 9 00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, Plac Obrońców Pokoju 34 ( świetlica ) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Opatowie przy u
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza ustny przetarg nieograniczony w dniu 8 grudnia 2004 r. o godz. 10 00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, Plac Obrońców Pokoju 34 ( świetlica)