artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na „Dostawę tuszy, tonerów dla Gminy Opatów na rok 2024”
artykuł nr 2

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Opatów zaprasza do złożenia oferty na usługi urbanistyczne dla terenów zlokalizowanych na obszarze Miasta i Gminy Opatów w 2024 roku.
artykuł nr 3

Zaproszenie do złożenia oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE na „ Dostawę tuszy, tonerów dla Urząd Miasta i Gminy w Opatowie w roku 2024” Część III.
artykuł nr 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę artykułów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Opatów na rok 2024”, „Dostawę środków czystości dla Gminy Opatów na rok 2024”, „Dostawę tuszy i tonerów dla Urzędu Miasta i Gminy Opatów na rok 2024”
artykuł nr 5

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia ofert na materiały biurowe, środki czystości i tonery