artykuł nr 1

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych - Katarzyna Gembalska

adres email - inspektor@cbi24.pl