artykuł nr 1

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie

Załączniki:
Zarządzenie 120.9.2018 176 KB