artykuł nr 1

Wyniki wyborów

Stosownie art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), Miejska Komisja Wyborcza w Opatowie, stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 12 listopada 2006 r. zostali wybrani następujący radni Gminy Opatów oraz Burmistrza Miasta i Gminy Opatów :

Okręg Nr 1

 1. Bińczak Dariusz Jan
 2. Kawalec Krzysztof
 3. Klimont Andrzej Stanisław
 4. Zakrzewska Józefa Janina

Okręg Nr 2

 1. Dębniak Leopold
 2. Kaptur Piotr Rafał
 3. Nowak Iwona
 4. Żychowski Andrzej

Okręg Nr 3

 1. Oszczudłowski Robert Krzysztof

Okręg Nr 4

 1. Kwiatkowska Lidia Maria

Okręg Nr 5

 1. Kargulewicz Artur

Okręg Nr 6

 1. Niewójt Mieczysław Wacław

Okręg Nr 7

 1. Suska Wiesław

Okręg Nr 8

 1. Gromczyk-Bańcer Grażyna Ewa

Okręg Nr 9

 1. Szwagierczak Robert

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów:

 1. Kielisz Krystyna

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w...

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Opatowie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w...

o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Opatów w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006
artykuł nr 4

Uchwała Nr 3/2006 Miejskiej Komisji Wyborczej w...

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w Mieście i Gminie Opatów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Opatów zarz
artykuł nr 5

KOMUNIKAT

Miejska Komisja Wyborcza w Opatowie, informuje pełnomocników Komitetów Wyborczych, którzy dokonali zgłoszeń kandydatów do składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na teren Miasta i Gminy Opatów dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w dniu 12 li