artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 96 /2007

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Miasta i Gminy Opatów zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW z...

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. z 2001r. Nr 46, poz. 499 z późn. zm. / podaje się do publicznej wiadomości informa
artykuł nr 3

Uchwała Nr XVI / 86 /2007

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku oraz w Szpitalu Powiatowym w Opatowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej