artykuł nr 1

Wyniki I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 487/2010

artykuł nr 3

Komunikat

K O M U N I K A T

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje pełnomocników komitetów wyborczych , które zarejestrowały kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważnione przez nich osoby, że zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,    w dniu 28 maja 2010 roku / tj. piątek / upływa termin zgłaszania kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.
Zgłoszenia, o których mowa są przyjmowane w pokoju nr 15 – I piętro w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy tj. od 700 – 1500.
 
  Burmistrz Miasta i Gmin
  Krystyna Kielisz
artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW

w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na obwody głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku - podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Opatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej P...
artykuł nr 5

Uchwała Nr LI/427/2010