artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 110/2011

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Miasta i Gminy Opatów zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
artykuł nr 2

Komunikat o losowaniu

K O M U N I K A T Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje osoby upoważnione przez pełnomocników komitetów wyborczych
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 108/2011

w sparwie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW z...

w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na obwody głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz uchwały Nr XII/76/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku - podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwo...
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 98/2011

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.