artykuł nr 1

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015

Załączniki:
Zarządzenie Nr 65a/2015 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.452 KB
Zarządzenie Nr 69/2015 w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych768 KB
Zarządzenie Nr 68/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 770 KB
Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku MB
Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku167 KB
KOMUNIKAT Burmistrza Miasta i Gminy Opatów dotyczący publicznego losowania w obwodach głosowania2 KB
K O M U N I K A T - Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione, które zarejestrowały kandydatów na Prezydenta RP są uprawnieni do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.190 KB
Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku370 KB
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej997 KB