artykuł nr 1

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Miejska Komisja Wyborcza w Opatowie informuje, że w dniu 3 listopada 2018 roku (tj. sobota)w godz. 900 - 1400 będzie pełniła dyżur w swojej siedzibie tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie –pokój nr 1, w celu rozstrzygania spraw związanych z wyborami Burmistrza Miasta i Gminy Opatów zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 roku, np. w przypadku konieczności podjęcia uchwały o skreśleniu kandydata bądź unieważnieniu rejestracji listy w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, a także udzielania pomocy obwodowym komisjom wyborczym z terenu Miasta i Gminy Opatów i podejmowania niezbędnych działań w razie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji.

Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Opatowie

/-/ Eleonora Barbara Kowalik

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

Załączniki:
OBWIESZCZENIE96 KB
artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego

Załączniki:
OBWIESZCZENIE74 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 8 Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 24 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnegow dniu 4 listopada 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr 881 KB
artykuł nr 5

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW

Załączniki:
PROTOKÓŁ840 KB