artykuł nr 1

Postanowienie Nr 8/2019 Komisarza Wyborczego w...

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Opatowie w okręgu wyborczym nr 1