artykuł nr 1

POSTANOWIENIE NR 159/2019

POSTANOWIENIE NR 159/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych powołanych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opatowie zarządzonych na dzień 12 maja 2019r.
artykuł nr 2

Informacja

Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 12 kwietnia 2019 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273), w celu powołania w gminie Opatów obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opatowie zarządzonych na dzień 12 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje, co następuje:
artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 10 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opatowie zarządzonych na dzień 12 maja 2019 r.
artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 10 kwietnia 2019 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opatowie zarządzonych na dzień 12 maja 2019 r.
artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE - OBWODY

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opatowie w okręgu wyborczym nr 1, zarządzonych na dzień 12 maja...