artykuł nr 1

POSTANOWIENIE NR 117/2019 Komisarza Wyborczego w...

POSTANOWIENIE NR 117/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r
artykuł nr 2

POSTANOWIENIE NR 117/2019 Komisarza Wyborczego w...

POSTANOWIENIE NR 117/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania o bwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
artykuł nr 3

Informacja

INFORMACJA


Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

z dnia 26 kwietnia 2019 r.Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Opatów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje, co następuje:

§ 1.


W dniu 29.04.2019r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w  Opatowie odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 8

- Nr 9

- Nr 11

- Nr 12

- Nr 13
 

§ 2
 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 

Komisarz Wyborczy
w Kielcach IV

 

/-/ Piotr Świerczyński

 

artykuł nr 4

K O M U N I K A T

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje uprawnionych przez komitety wyborcze pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, o których mowa w art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2018r., poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019r. poz. 273), że termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych zgodnie z kalendarzem wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku upływa w dniu 26 kwietnia 2019 roku (tj. piątek).
Zgłoszenia do składów osobowych 13 obwodowych komisji wyborczych dla Miasta i Gminy Opatów będzie przyjmował urzędnik wyborczy w następujących dniach i godzinach:
1) 24.04.2019r.(tj. środa) w godz. 8.00 – 11.00
2) 25.04.2019r. (tj. czwartek) w godz. 14.00 – 15.00
3) 26.04.2019r. (tj. piątek) w godz. 8.00 – 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie ( parter pokój nr 1 – punkt informacyjny ).

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 12 kwietnia 2019 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarz...