artykuł nr 1

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

artykuł nr 2

POSTANOWIENIE NR 71/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
artykuł nr 4

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

artykuł nr 5

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 10 kwietnia 2020 roku

obrazek
Załączniki:
O B W I E S Z C Z E N I E225 KB