artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego
artykuł nr 3

WYBORY BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW - PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW

artykuł nr 4

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

artykuł nr 5

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami

Aktualizacja na dzień 4.04.2024