artykuł nr 1

MAJĄTEK GMINY OPATÓW

Wartość brutto środków trwałych w tys. zł. (stan na koniec 2003 roku) Ogółem 19.005 w tym:
Dostępne kategorie:
2013 rok
2005 rok
2004 rok
2003 rok