artykuł nr 1

REJESTRY PROWADZONE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W OPATOWIE :

 REJESTRY PROWADZONE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W OPATOWIE :

- uchwał Rady Miejskiej w Opatowie,
- wniosków radnych zgłaszanych na sesjach i komisjach,
- zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Opatów,
- upoważnień,
- skarg i wniosków,
- aktów prawa miejscowego,
- kontroli,

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie posiada archiwum zakładowe, w którym przechowywane są materiały archiwalne kategorii "A" i dokumentacja niearchiwalna kat."B".