artykuł nr 1

PGKiM Spółka z o.o. w Opatowie

PGKiM Spółka z o.o. w Opatowie

Prezes Zarządu- Lidia Bek
 

27-500 Opatów, ul. Partyzantów 42
tel: 15 868-27-87

fax: 158682824

e-mail: sekretariat@pgkimopatow.pl