artykuł nr 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie
 

Dyrektor - Marzena Kwapisz

27-500 Opatów, ul. Juliusza Słowackiego 13
tel: 15 868-41-05
fax: 15 868-41-04

e-mail: poz_opatow@op.pl