artykuł nr 1

Wyniki wyborów

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 335/2009

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE

w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku oraz w Szpitalu Powiatowym w Opatowie w wyborach posłów do Parlamentu Europejsk
artykuł nr 4

KOMUNIKAT

K O M U N I K A T
 
Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje pełnomocników komitetów  wyborczych  lub upoważnione przez nich osoby, że zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, w dniu 8 maja 2009 roku /tj. piątek/ upływa termin zgłaszania kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.
Zgłoszenia, o których mowa są przyjmowane w pokoju
nr 15 - I piętro w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy
tj. od 700- 1500.