artykuł nr 6

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

o miejscach na obszarze Miasta i Gminy Opatów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku: