artykuł nr 6

KOMUNIKAT

Miejska Komisja Wyborcza w Opatowie zawiadamia, że w dniu 4 listopada 2010 roku ...
artykuł nr 7

K O M U N I K A T

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów ...
artykuł nr 8

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY...

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 /, Uchwały Nr XLIII/323/2006 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na obwody głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych i Uchwały Nr LVII/471/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 października 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych ob...
artykuł nr 9

Uchwała Nr LVII/471/2010

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
artykuł nr 10

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie

o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie