artykuł nr 1

Ponowne wybory do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy nr 15

obrazek
Załączniki:
Uchwała Nr 4/2015 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPATOWIE135 KB
Uchwała Nr 3/2015 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPATOWIE174 KB
Uchwała Nr 2/2015 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPATOWIE174 KB
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 9 kwietnia 2015 roku120 KB
Informacja dla mężów zaufania54 KB
Uchwała Nr 1/2005 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPATOWIE140 KB
HARMONOGRAM DYŻURÓW MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPATOWIE w związku z wyborami ponownymi do Rady Miejskiej w Opatowie w okręgu wyborczym nr 15127 KB
SKŁAD OSOBOWY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPATOWIE 122 KB
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 27 marca 2015 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego do Rady Miejskiej w Opatowie w okręgu wyborczym nr 15 w wyborach ponownych, zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 roku133 KB
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 134 KB
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych141 KB
Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych biorących udział w wyborach ponownych do Rady Miejskiej w Opatowie, w okręgu wyborczym nr 15 zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 roku. 86 KB
ZARZĄDZENIE NR 21/2015 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO239 KB