artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opatów na lata 2023-2030".

Załączniki:
Sprawozdanie648 KB
artykuł nr 2

SPRAWOZDANIE z przebiegu realizacji GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY OPATÓW na lata 2016 - 2022

Załączniki:
Sprawozdanie512 KB
artykuł nr 3

Sprawozdania finansowe za 2022 r.

artykuł nr 4

Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków budżetowych za 2022r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie

Załączniki:
Sprawozdanie805 KB
artykuł nr 5

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Opatów na lata 2022 - 2024 za rok 2022

Załączniki:
SprawozdanieMB