artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe za 2021 r.

Załączniki:
ops_opatow_finanse.pdfMB
artykuł nr 2

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opatów na lata 2018-2022 za 2021 rok

Załączniki:
SprawozdanieMB
artykuł nr 3

Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków budżetowych za 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie

Załączniki:
SprawozdanieMB
artykuł nr 4

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2021 rok w Gminie Opatów

Załączniki:
sprawozdanieMB
artykuł nr 5

Sprawozdanie z przebiegu realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatów na lata 2016-2022 (stan na 31/12/2020 r.)

Załączniki:
Sprawozdanie283 KB
Sprawozdanie12 MB