artykuł nr 1

Sprawozdanie z przebiegu realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatów na lata 2016-2022 (stan na 31/12/2020 r.)

Załączniki:
Sprawozdanie283 KB
Sprawozdanie12 MB
artykuł nr 2

Sparwozdania finansowe za 2020 r.

Załączniki:
Sprawozdania finansoweMB
artykuł nr 3

Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków budżetowych za 2020r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie.

Załączniki:
sprawozdanie754 KB
artykuł nr 4

Sprawozdanie z realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Opatów na lata 2016 - 2021 za 2020 rok

Załączniki:
sprawozdanie568 KB
artykuł nr 5

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opatów na lata 2018-2022 za 2020 rok

Załączniki:
Sprawozdanie313 KB