artykuł nr 6

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

Załączniki:
PROTOKÓŁ Z WYBORÓWMB
artykuł nr 7

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Opatowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
artykuł nr 8

POSTANOWIENIE - Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Opatów

Załączniki:
POSTANOWIENIE251 KB
artykuł nr 9

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z...

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2018 r. poz.754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Opatów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje, co następuje:
artykuł nr 10

UCHWAŁA NR XLVIII/405/2018 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych w Mieście i Gminie Opatów